Revenio Group Oyj

KASVUA TERVEYSTEKNOLOGIASSA

Revenio on suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka liiketoiminnan ytimen muodostavat silmänpainemittarit. Revenio-konsernin Terveysteknologia-segmentin muodostaa Icare Finland Oy:n harjoittama liiketoiminta. Nykytuotteista laajalti patentoitu Icare-tuoteperhe on konsernin menestyksen kulmakivi. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua orgaanisesti ja yritysjärjestelyiden kautta.

Revenio-konserni osti 4.12.2013 osake-enemmistön Oscare Medical Oy:stä. Yhtiön osteoporoosin mittalaite on tarkoitettu osteoporoosin tunnistamiseen, seulontaan, hoitotoimenpiteiden jälkeiseen seurantaan ja diagnoosiin. Tällä pienellä liikuteltavalla laitteella saadaan seulottua suuria ihmismääriä kustannustehokkaasti ja pienennettyä vältettävissä olevien, osteoporoosista aiheutuvien murtumien määrää. Revenio näkee Oscare Medicalin kasvun aihiona Terveysteknologia-segmentissään ja tuo tänä vuonna CE-merkin saaneen mittalaitteen markkinoille vuodesta 2014 alkaen.

Revenio-konserniin kuuluu myös muita liiketoimintoja, jotka on ryhmitelty Teknologia ja Palvelut -segmentiksi. Segmentin liiketoiminnoille on yhteistä globaalit markkinat ja oman alansa kärkeä edustavat teknologiatuotteet ja -palvelut. Tämän segmentin liiketoiminnat ovat omalla alallaan erittäin kannattavia ja ne tuottavat konsernille positiivista kassavirtaa.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 25,4 miljoonaa euroa, liikevoiton ollessa 19,4 %. Revenio Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oyj:ssä.

www.reveniogroup.fi/