Merkittävä maakunnallinen investointi Lieksaan

 

Merkittävä maakunnallinen investointi Lieksaan 

 

Biojalostamoinvestoinnit tuovat seutukunnalle jopa useita satoja työpaikkoja.  

Useiden vuosien ajan suunnitteilla ollut Lieksan bioöljyntuotantolaitos on pian totista totta. Green Fuel Nordic Oy:n hallinnoima hanke on nyt saanut rahoituksen kasaan, ja yhtiön hallitus on tehnyt päätöksen tuotantolaitoksen tilaamisesta.

Investoinnin ensimmäinen vaihe on arvoltaan noin 25 miljoonaa euroa, ja se tuo Lieksan seudulle välilliset työpaikat mukaan luettuna arviolta noin 100 uutta työpaikkaa. Jatkossa tavoitteena on rakentaa asteittain useita lisätuotantoyksiköitä, jolloin yhteenlaskettujen työvoimavaikutusten uskotaan nousevan useisiin satoihin työpaikkoihin.

Kyseessä on merkittävän pelinavaus ja täysin uusi toimintamalli, jossa tuotantoyksikön lähialueilta saatava uusiutuva metsäpohjainen raaka-aine jalostetaan laadukkaaksi bioöljyksi. Pyrolyysimenetelmällä toimiva tuotantolaitos käyttää raaka-aineena metsäteollisuuden sivuvirtoja – mm. sahanpurua sahoilta ja latvusrankoja – jotka muuten olisivat ongelmajätettä. Myös ensiharvennuksilta tulevat puut ovat optimaalista raaka-ainepohjaa.

Lieksan tuotantolaitos tilataan Hollannista, ja kaupallinen toiminta pääsee suunnitelmien mukaan alkamaan vuoden 2020 aikana.

 

Uutta tuotantotekniikkaa

Hanke on ainutlaatuinen ja vastaavaa uudenlaista tuotantotekniikkaa ei Suomessa ole aikaisemmin nähty. Tuotantolaitoksen taustalla ovat tutut pohjoiskarjalaiset pääomasijoittajat, Kyösti Kakkosen edustama Joensuun Kauppa ja Kone Oy (29,9 prosentin omistusosuudella), Matti Virtaalan edustama Deeputi Oy (n. 18%) sekä Arto Hartikainen (n. 18%).

Edellä mainittujen pääomistajien yhteisomistus ja takausvastuut ovat noin 10 miljoonaa euroa. Lisäksi Pohjois-Karjalan ely-keskus rahoittaa rakentamista 7 miljoonalla euron avustuksella.

“Ilman pääomasijoitusta vahvoilta maakunnallisilta toimijoilta Lieksan tuotantolaitos ei olisi ehkä koskaan nähnyt päivänvaloa, tai ainakaan se ei olisi tapahtunut vielä moneen vuoteen. Tämä on sijoittajien konkreettinen panostus Pohjois-Karjalan hyvinvointiin”, kiittelee Green Fuel Nordic Oy:n toimitusjohtaja Timo Saarelainen. Saarelainen on mukana myös omistajan ominaisuudessa noin 11 prosentin osuudella.

 

Täysin uusiutuvaa ja hiilineutraalia

Lieksan bioöljyntuotantolaitoksen raaka-aineena käyttämä biomassa on 100-prosenttisesti uusiutuvaa ja täysin hiilineutraalia.

“Tämä on meidän yrityksemme vaikuttaa uusiutuvan energian käytön lisäämiseen ja hiilidioksidipäästöjen vähenemiseen. Haluamme näyttää esimerkkiä ja uskomme vakaasti, että vastaaville uusille hankkeille on runsaasti tarvetta ja tilaa”, toteaa kauppaneuvos Kyösti Kakkonen.

Kakkonen, Virtaala ja Hartikainen toteavat, että uusiutuvan energian käytön lisäämisen ohella keskeinen vaikuttava tekijä heidän mukanaololleen on se, että tuotantolaitoksen avulla pystytään tukemaan paikallisia metsänomistajia luomalla täysin uutta markkinaa puun käytölle.

 

“Tämä on vasta alkua”

Bioöljyä voidaan käyttää lämmitys- ja liikennepolttoaineena kevyen polttoöljyn sijaan sekä esimerkiksi kemianteollisuuden ja muovin raaka-aineena.

“Tämä on vasta alkua, ja bioöljyn mahdollisuudet ovat aika lailla rajattomat. Kyseessä on aivan elinkaarensa alussa oleva teollisuus”, teollisuusneuvos Matti Virtaala lisää.

Metsien aiempaa monipuolisempi hyödyntäminen luo myös tarvetta täysin uusille innovaatioille puuston keruun ja talteenoton suhteen.

“Meille metsänomistajille tämä avaa uuden tavan hyödyntää hakkuista yli jäävää puustoa, ja vastuullisesti hoidettujen ja hyödynnettyjen metsien arvo kasvaa. Samalla nopeutuu uusien hiilinielujen syntyminen”, parhaiten E.Hartikainen Oy:n toimitusjohtajana tunnettu Arto Hartikainen sanoo.

 

Vauhdittaa koko Lieksan kehitystä

Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen on erittäin tyytyväinen Green Fuel Nordicin investoinnin vahvistumiseen, joka on jatkoa Kevätniemen alueen muiden biotalouden laajentumiskohteiden investoinneille.

“Green Fuel Nordicin mittava investointi luo työpaikkojen lisäksi mahdollisuuksia uusien yritysten syntyyn ja kasvuun, ja uskomme, että Kevätniemen alueelle kehittyy entistä laajempi bio- ja metsäteollisuuden keskus”, Määttänen toteaa.

Lieksan kaupunki on investoinut biojalostamo ja -terminaalialueen kehittämiseen osin EU-hankerahoituksella yhteensä noin 2,8 miljoonaa euroa.

“Bioterminaalin operaattori on jo valittu, ja se aloittaa toimintansa kesällä”, kertoo Lieksan Kehitys Oy LieKen toimitusjohtaja Susanna Saastamoinen.

Lieksan kaupunki jatkaa alueen viimeistelytöitä alkukesästä bioterminaalin asfaltoinnin sekä alueelle menevän Talttatien rakentamisen myötä. Alueelle on suunnitelmissa myös teollisuussivuraide.

“Lieksan kaupungin puolesta haluamme lausua suuren kiitoksen kaikille niille tahoille, jotka ovat osaltaan olleet vaikuttamassa investoinnin syntyyn Lieksassa”, kaupunginjohtaja Määttänen kiittää.

Investoinnin varmistumiseen vaikuttivat rahoituksen ohella myös lainsäädännölliset muutokset sekoitusvelvollisuutta koskien, ja tässä olennaisessa roolissa oli kansanedustaja Hannu Hoskonen (kesk.).

“Me sijoittajat kiitämme Juha Sipilän ympäristövastuullista lainsäädäntöä, joka on ollut todellinen isänmaallinen ekoteko. Hoskosen ohella asian edistämisestä erityiskiitoksen ansaitsee elinkeinoministeri Mika Lintilä”, Kyösti Kakkonen toteaa.

 

Raaka-aineesta energia myös prosessiin

Pyrolyysimenetelmässä puuaines kuumennetaan hiekkaa käyttäen hapettomissa olosuhteissa noin 500 asteeseen, minkä seurauksena puu kaasuuntuu. Muodostunut kaasu jäähdytetään, joilloin siitä muodostuu lopputuotteina nestemäistä bioöljyä ja tuhkaa. Tuhka pystytään hyödyntämään esimerkiksi metsien lannoitteena.

Tuotantolaitokselle syötetty raaka-aine toimii osaksi myös tuotantoprosessin energianlähteenä, joten sähkön lisäksi ei tarvita muuta energiaa normaalitoiminnan aikana.