1. Rekisterinpitäjä

Kakkonen-yhtiöt Oy (jäljempänä “Kakkonen-yhtiöt“)
Y-tunnus:0768472-4
Osoite:Raatekankaantie 4, 80100 Joensuu
Puhelin: 0400 549 200

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Susanna Nevalainen, johdon sihteeri
Puhelin: 0400 172 326
Sähköposti: susanna.nevalainen@k2.fi

3. Rekisterin nimi

Kakkonen-yhtiöt kontaktirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

  • sivustolta tuleviin yhteydenottoihin vastaaminen

5. Rekisterin tietosisältö

  • Etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään K2.fi-sivuston kautta tulleista yhteydenotoista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteristä ei tehdä säännönmukaisia luovutuksia.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin rekisterinpitäjältä ulkopuolisille yrityksille. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Tiedot sijaitsevat palveluntarjoajasta riippuen Suomessa tai Suomen rajojen ulkopuolella Kakkonen-yhtiön käyttämien palveluiden omistajien tietovarastoissa. Ne voivat myös olla EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisterin käyttö on suojattu palomuurein, henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

10.Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus korvauksetta kerran vuodessa tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle. Pyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero.

11.Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus muuttaa omia tietojaan. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Korjauspyyntö tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu korjauspyyntö rekisterinpitäjälle. Pyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero.

12.Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröityjen tietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.